fbpx

מחשבונים

מחשבון פרמינגהאם (Framingham risk score)

סיכון למחלות לב

מחלות לב וכלי דם ניתנות כיום לניבוי בהסתמך על מגוון גורמים וביניהם גיל, שומנים בדם, עישון, לחץ דם ועוד. ניבויים אלה מסתמכים על מחקרים שנערכו לאורך עשרות שנים ובמסגרתם עקבו החוקרים אחר אנשים בריאים, תיעדו את מצבם הגופני והרגלי הבריאות שלהם ובדקו מי מהם חלה במחלות שונות לאורך השנים.

אחד המחקרים הנודעים בעולם הרפואי, נערך בקרב 5000 תושבי עיירה בשם "פרמינגהם" בארצות הברית במשך כ-50 שנים. על סמך נתוני התושבים ומצב בריאותם פיתחו החוקרים מודל (נוסחא) בשם "מודל פרמינגהם". מודל זה מחשב את הסיכון לחלות במחלת לב וכלי דם ב-10 השנים הקרובות.

אילו גורמים נכללים במודל פרמינגהם:
הגורמים הנכללים בחישוב הסיכון הינם: גיל, מין, רמת סוכר בדם, רמת כולסטרול בדם, רמת HDL (כולסטרול "טוב") בדם, לחץ דם ועישון.

מה משמעות הציון שמתקבל במודל פרמינגהם?
לאחר הזנת הנתונים מחושב הסיכון באחוזים, לחלות במחלת לב וכלי דם בעשר השנים הבאות. לדוגמא: תוצאה של 2% מציינת כי מתוך 100 אנשים בעלי נתונים דומים לנתונים שהזנת, קרוב לודאי ששניים יחלו או ימותו, ממחלת לב וכלי דם, בעשר השנים הקרובות.

מדוע חשוב לבדוק את הסיכון לחלות במחלת לב וכלי דם?
גורמי הסיכון הנכללים במודל פרמינגהם ניתנים ברובם לשינוי הן ע"י שיפור הרגלי בריאות: דיאטה, הפסקת עישון ועיסוק בספורט והן ע"י טיפול תרופתי: איזון שומנים וסוכרים בדם והפחתת לחץ דם. המודל מאפשר לאדם לחשב מה יהיה הסיכון האישי שלו למחלת לב בעשר השנים הקרובות במידה ויפחית אחד או יותר מגורמי הסיכון.    

https://www.mdcalc.com/framingham-risk-score-hard-coronary-heart-disease

https://www.tasmc.org.il/Be-Well/calculators/Pages/premingham.aspx

מחלות לב וכלי דם ניתנות כיום לניבוי בהסתמך על מגוון גורמים וביניהם גיל, שומנים בדם, עישון, לחץ דם ועוד. ניבויים אלה מסתמכים על מחקרים שנערכו לאורך עשרות שנים ובמסגרתם עקבו החוקרים אחר אנשים בריאים, תיעדו את מצבם הגופני והרגלי הבריאות שלהם ובדקו מי מהם חלה במחלות שונות לאורך השנים.

אחד המחקרים הנודעים בעולם הרפואי, נערך בקרב 5000 תושבי עיירה בשם "פרמינגהם" בארצות הברית במשך כ-50 שנים. על סמך נתוני התושבים ומצב בריאותם פיתחו החוקרים מודל (נוסחא) בשם "מודל פרמינגהם". מודל זה מחשב את הסיכון לחלות במחלת לב וכלי דם ב-10 השנים הקרובות.

אילו גורמים נכללים במודל פרמינגהם:
הגורמים הנכללים בחישוב הסיכון הינם: גיל, מין, רמת סוכר בדם, רמת כולסטרול בדם, רמת HDL (כולסטרול "טוב") בדם, לחץ דם ועישון.

מה משמעות הציון שמתקבל במודל פרמינגהם?
לאחר הזנת הנתונים מחושב הסיכון באחוזים, לחלות במחלת לב וכלי דם בעשר השנים הבאות. לדוגמא: תוצאה של 2% מציינת כי מתוך 100 אנשים בעלי נתונים דומים לנתונים שהזנת, קרוב לודאי ששניים יחלו או ימותו, ממחלת לב וכלי דם, בעשר השנים הקרובות.

מדוע חשוב לבדוק את הסיכון לחלות במחלת לב וכלי דם?
גורמי הסיכון הנכללים במודל פרמינגהם ניתנים ברובם לשינוי הן ע"י שיפור הרגלי בריאות: דיאטה, הפסקת עישון ועיסוק בספורט והן ע"י טיפול תרופתי: איזון שומנים וסוכרים בדם והפחתת לחץ דם. המודל מאפשר לאדם לחשב מה יהיה הסיכון האישי שלו למחלת לב בעשר השנים הקרובות במידה ויפחית אחד או יותר מגורמי הסיכון.    

https://www.mdcalc.com/framingham-risk-score-hard-coronary-heart-disease

https://www.tasmc.org.il/Be-Well/calculators/Pages/premingham.aspx

דילוג לתוכן