משנת 2012 עד 2018, 960 מטופלים ביחידה לאי ספיקת לב

משנת 2012 עד 2018, 960 מטופלים ביחידה לאי ספיקת לב