סרטן המעי הגס (CRC) הוא הסרטן השלישי בשכיחותו וגורם מספר 3 לתמותה בארה"ב

שכיחות  CRC פחתה באופן משמעותי בשלושת העשורים האחרונים בקרב מבוגרים מעל גיל 50 שנה

הוכח כי הבדיקות לגילוי מוקדם של המחלה קשורה לירידה בשכיחות המחלה ובתמותה ממנה

רק כ65% מהאמריקאים מעודכנים בבדיקות המומלצות

Colorectal Neoplasia  | ‘Center for Continuing Education’| Published: March 2017