מחקר שפורסם ב2010 גילה כי שימוש רב יותר בשירותי מניעה קליניים בארה"ב יכול למנוע תמותה של יותר מ2 מיליון בשנה.

בנוסף, הגדלת השימוש בשירותי רפואה מונעת יכול להביא לחיסכון כולל של 3.7 מיליארד דולר

Greater Use Of Preventive Services In U.S. Health Care Could Save Lives At Little Or No Cost | ‘Health Affairs’ | Published: September 2010