fbpx

מחשבונים

GFR (Glomerular Filtration Rate)

תפקודי כליות

הערכת התפקוד הכלייתי היא חלק חשוב בהערכת חולים עם מחלות כליה. המדד המשמש להערכת התפקוד הכלייתי הינו קצב הסינון הגלומרולרי

ה-GFR מהווה מדד למסת הכליה המתפקדת ומשתתפת בתהליכי סינון הדם. ה-GFR התקין הינו כ-120-130 מ"ל לדקה מתוקן לשטח פני הגוף. באופן נורמלי, ה-GFR הולך ויורד עם הגיל בקצב של 0.75-1 מ"ל לדקה לשנה, אחרי גיל 40.

ירידה ב-GFR מהווה לעתים סמן מוקדם ויחיד למחלת כליה, בעוד שמאזן הנוזלים והמינרלים בגוף וכמות השתן נותרים תקינים עד לשלבים מתקדמים מאד של המחלה. ניטור סדרתי של ה-GFR משמש להערכת חומרת המחלה וקצב התקדמותה. ירידה ב-GFR משקפת התקדמות או התדרדרות של המחלה הבסיסית, ולעתים התפתחות בעיה חריפה נוספת. עליה ב-GFR יכולה לרמז על שיפור של התפקוד הכלייתי.

להערכת ה-GFR חשיבות גם בקביעת מינונים מתאימים של תרופות המופרשות על ידי הכליות בשתן. כאשר ה-GFR יורד, תתכן ירידה גם בהפרשת תרופות מסוימות בשתן, עם עליה ברמתן בדם וסכנה לרעילות. כדי למנוע זאת, יש צורך להפחית מינון או להמנע משימוש בתרופות אלו, בהתאם ל-GFR

https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator

הערכת התפקוד הכלייתי היא חלק חשוב בהערכת חולים עם מחלות כליה. המדד המשמש להערכת התפקוד הכלייתי הינו קצב הסינון הגלומרולרי

ה-GFR מהווה מדד למסת הכליה המתפקדת ומשתתפת בתהליכי סינון הדם. ה-GFR התקין הינו כ-120-130 מ"ל לדקה מתוקן לשטח פני הגוף. באופן נורמלי, ה-GFR הולך ויורד עם הגיל בקצב של 0.75-1 מ"ל לדקה לשנה, אחרי גיל 40.

ירידה ב-GFR מהווה לעתים סמן מוקדם ויחיד למחלת כליה, בעוד שמאזן הנוזלים והמינרלים בגוף וכמות השתן נותרים תקינים עד לשלבים מתקדמים מאד של המחלה. ניטור סדרתי של ה-GFR משמש להערכת חומרת המחלה וקצב התקדמותה. ירידה ב-GFR משקפת התקדמות או התדרדרות של המחלה הבסיסית, ולעתים התפתחות בעיה חריפה נוספת. עליה ב-GFR יכולה לרמז על שיפור של התפקוד הכלייתי.

להערכת ה-GFR חשיבות גם בקביעת מינונים מתאימים של תרופות המופרשות על ידי הכליות בשתן. כאשר ה-GFR יורד, תתכן ירידה גם בהפרשת תרופות מסוימות בשתן, עם עליה ברמתן בדם וסכנה לרעילות. כדי למנוע זאת, יש צורך להפחית מינון או להמנע משימוש בתרופות אלו, בהתאם ל-GFR

https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator

דילוג לתוכן